card

Нээлттэй ажлын байр

Хүний нөөцийн бодлого

Бид үнэт зүйлсээ эрхэм болгож, аюулгүй ажиллагааг өдөр тутамдаа мөрдөж ажиллахыг хичээдэг. Манай компанийн соёл нь ёс зүй, хамтын хөгжил, хүндлэл, хүсэл тэмүүлэл дээр суурилдаг.


Сонгон шалгаруулалт

Бид ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгож, ажилтан сонгон шалгаруулалтаа шударга, ил тодоор явуулдаг.