card

ОНЦЛОХ ТӨСӨЛ

Бид мэргэжлийн ёс зүй, мэргэшсэн, нэгдмэл байдлыг эрхэмлэн, хэрэглэгчийн болон хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлж, тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагааны чиглэлүүд

Хийсэн ажлууд

Хот төлөвлөлт

Олон нийтийн барилга

Хийсэн ажлууд p2

Орон сууцны барилга

Зөвлөх үйлчилгээ

Бидний <span>тухай</span>

Бидний тухай

"ГОБИ ТРАВЭЛ" ХХК нь аялал жуулчлал болон барилгын зураг төсөл зохиох, боловсруулах чиглэлээр 1998 онд анх байгуулагдсан.

1999 онд Хот байгуулалт, барилгын зураг төсөл боловсруулах чиглэлээр Барилга Архитектурын газрын ЗТ-18 дугаартай Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авч, барилгын зураг төсөл, интерьер, экстерьер, гадна тохижилтын зураг төсөл боловсруулах ажлыг хийж эхэлсэн.
2003 онд үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг өргөжүүлэн дүүрэг, хороолол, аймаг сумын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах чиглэлээр Тусгай зөвшөөрлийн ЗТ-20-67/03 дугаартай гэрчилгээ авч, энэхүү зөвшөөрлийн хүрээнд хот байгуулалтын төслүүд болон худалдаа үйлчилгээ, оффис, үйлдвэр, агуулах, сургууль, цэцэрлэг, контор зэрэг олон нийт, орон сууцны барилга байгууламжийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах ажил үйлчилгээг үзүүлж тасралтгүй 24дөх жилдээ ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Бусад мэдээ