card

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, Техник эдийн засгийн үндэслэл