card

Ухаа Худаг уурхайн газар “18МВт-н Цахилгаан станцын төсөл”

БАЙРШИЛ:  Өмнөговь аймаг, Цогт Цэций сум, Ухаа Худаг уурхайн газар
ЗАХИАЛАГЧ: Энержи Ресурс ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Зөвлөх үйлчилгээ
ОН: 2010

Бусад төслүүд