card

“NOVOTEL зочид буудлын барилга”

БАЙРШИЛ:  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг , 6-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: “Хурд Групп” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Зөвлөх үйлчилгээ
ОН: 2008

Бусад төслүүд