card

Цагдаагийн Ерөнхий газрын “Автогаражийн барилга”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Цагдаагийн Ерөнхий Газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2008

Бусад төслүүд