card

“Барилгын хийц бүтээц, сорил, шинжилгээний лаборатори”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Барилга, Хот Байгуулалтын Яам,

                        Барилгын хөгжлийн төв
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2009

Бусад төслүүд