card

“Агуулахын барилга”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: “Алтан Жолоо импекс” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2013

Бусад төслүүд