card

Чингэлтэй хайлааст нэгж хорооллын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Хайлааст
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн Ерөнхий Төлөвлөгөөний Газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Ажлын зураг, ТЭЗҮ
ОН: 2016

Бусад төслүүд