card

“Их сургуулиудын хотхон” ерөнхий төлөвлөгөө

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, Шивээтийн хөндий
ЗАХИАЛАГЧ: Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Ажлын зураг, ТЭЗҮ
ОН: 2011

Бусад төслүүд