card

Дэлхийн / Төв Азийн/ нүүдэлчдийн түүх соёлын музей, аялал жуулчлалын цогцолборын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

БАЙРШИЛ: Архангай аймаг, Эрдэнэмандал сум
ЗАХИАЛАГЧ: ​​​​ Архангай аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
ОН: 2021

Бусад төслүүд