card

“Чингисийн хөшөөт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, орчны тохижилтын төсөл

БАЙРШИЛ: Төв аймаг, Эрдэнэ сум, Баяндаваагийн ар хөндий
ЗАХИАЛАГЧ:  ​​​​“Женко тур бюро” ХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, ТЭЗҮ
ОН: 2011

Бусад төслүүд