card

Хаус Интернэшнл ХХК-ийн Орон сууцны барилга

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Хаус Интернэшнл ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2008

Бусад төслүүд