card

"Дэстинэйшн Монголия"ХХК-ийн Орон сууцны барилга

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 21-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "Дэстинэйшн Монголия"ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2023 он

Бусад төслүүд