card

"Алтай хотхон" орон сууцны хотхон

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Тайгам Алтай ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2008

Бусад төслүүд