card

ЦЕГ-ын МДШШУА-ны албан хаагчдын орон сууцны барилга

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Цагдаагийн Ерөнхий Газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг
ОН: 2022

Бусад төслүүд