card

“Цагдаа хотхон 1” 360 айлын орон сууцны хотхон

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Цагдаагийн Ерөнхий Газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2012

Бусад төслүүд