card

ШШГЕГазрын албан хаагчдын үйлчилгээтэй орон сууцны барилга

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2015

Бусад төслүүд