card

Хэнтий аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, инновацийн хөгжлийг дэмжих төвийн барилга

БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 3-р баг
ЗАХИАЛАГЧ: "Хан Хэнтий хөгжил холбоо"НҮТББ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2019 он 

Бусад төслүүд