card

Оффис, засварын газар, агуулахын барилга

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 
ЗАХИАЛАГЧ: "Монголианстар мелшерс"ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг
ОН: 2010 он 

Бусад төслүүд