card

“Хэнтий аймаг орон нутаг судлах музейн барилга”

БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг , Хэрлэн сумын 3-р баг
ЗАХИАЛАГЧ: Хэнтий аймаг ЗДТГазар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2018

Бусад төслүүд