card

Иргэн С. Анхбаярын “Үйлчилгээний барилга”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Иргэн С. Анхбаяр
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2007

Бусад төслүүд