card

“300 Хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай олон улсын хүүхдийн зуслангийн цогцолбор барилга”

БАЙРШИЛ: Архангай аймаг, Батцэнгэл сум, Дэл баг
ЗАХИАЛАГЧ: Архангай аймаг ЗДТГ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2022

Бусад төслүүд