card

“Президент спорт цогцолбор”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Барилга, Хот байгуулалтын яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2023

Бусад төслүүд