card

“Сувиллын цэцэрлэг – яслийн 10 дугаар цогцолбор буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төв”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ:Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2014

Бусад төслүүд