card

“240 хүүхдийн цэцэрлэг”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ:Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2018

Бусад төслүүд